One pager

dn. 21.01.2019 * Czas czytania: 5min

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Pobierz oryginalne dokumenty

dn. 21.01.2019  Czas czytania: 5min

CO ROBIMY

Skupiamy się na długoterminowych zwrotach i analizie fundamentalnej bottom-up. Wielowymiarowe podejście strategiczne jest wykorzystywane w celu osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż benchmark rynku. Szukamy aktywów z atrakcyjnym współczynnikiem zysku do ryzyka w różnych obszarach inwestycyjnych, a następnie wdrażamy podejście inwestycyjne, które zmienia alokację aktywów w miarę zmiany poziomu ryzyka. Pozwala to zapewnić bardziej spójną stopę zwrotu i niższą zmienność od tej oferowanej w filozofii inwestycyjnej kup i trzymaj.

Wyrafinowane podejście do zarządzania ryzykiem pozwala zmniejszyć zmienność portfela oraz zarządzać ryzykiem systematycznym. Zarządzanie ryzykiem idiosynkretycznym odbywa się poprzez rozsądny poziom dywersyfikacji w różnych branżach i krajach.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Rafał Ciepielski – Managing Director

Rafał ma ponad 9-letnie doświadczenie w zakresie finansów korporacyjnych i alokacji aktywów na poziomie globalnym. Przed założeniem RCieSolution doradzał w wielu transakcjach, w tym pre-IPO, M&A, transakcjach sprzedaży firmy. Był jednym ze współorganizatorów oraz czynnym uczestnikiem w procesie alokacji kapitału jednego z pierwszych w Polsce prywatnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wielopoziomowe doświadczenie pozwala mu doradzać z bardzo szerokiej perspektywy.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości, specjalizujący się w metodach finansowania i strukturach przejęć korporacyjnych. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Cybernetyki, specjalizujący się w Bezpieczeństwie Narodowym oraz wykorzystaniu koncepcji przetwarzania danych w Chmurze Obliczeniowej w procesie Zarządzania Kryzysowego.

ORIENTACJA INWESTYCYJNA

Podejście algorytmiczne, połączenie nowoczesnego zarządzania portfelem z wiedzą z zakresu finansów behawioralnych i psychologii. Podejście wielowymiarowe jest wykorzystywane w celu osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż benchmark rynku.

Nasza filozofia inwestycyjna opiera się na:

  • Długoterminowe myślenie i inwestowanie
  • Rynek często niewłaściwie wycenia ryzyko
  • Zdyscyplinowane podejście
  • Rynek który widzimy to stale zmieniający się system dynamiczny
Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.