RCieSolution

Staramy się być najlepsi w tym co robimy. Szukając finansów jutra opracowujemy sposób, w jaki wpływają na nas dane których używamy. Zachowujemy się uczciwie we wszystkim co robimy. Nasza reputacja, jako osób fizycznych i jako firmy, jest najważniejsza.

Nowoczesne podejście do zarządzania portfelem

Podejście algorytmiczne, połączenie nowoczesnego zarządzania portfelem z wiedzą z zakresu finansów behawioralnych i psychologii. Podejście wielowymiarowe jest wykorzystywane w celu osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż benchmark rynku.

Nasze wartości

Dążymy do tego, aby być najlepszymi w tym co robimy, aby móc dawać przykład innym. Ludzie robią interesy z ludźmi, których lubią i którym ufają – wierzymy we wzajemne zaufanie i przejrzystość działań. Praca zespołowa jest podstawą naszego działania. Przyjmujemy odpowiedzialność za nasze działania, zaniechania i decyzje, zarówno indywidualnie, jak i jako firma. Wiemy że droga do wartości ma wiele ścieżek.

Więcej niż liczby

Dociekliwy i innowacyjny zespół wykonawczy, łączący doświadczenie w branży inwestycyjnej i systematyczne podejście do nauki, co skutkuje dogłębnym zrozumieniem rynków globalnych i gospodarek. Ulepszając nasze strategie inwestycyjne, dokonując pomiaru naszych wyników na bieżąco, podejmujemy optymalne decyzje inwestycyjne, koncentrując się na generowaniu alfa i efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Długoterminowa wizja i wewnętrzne przekonanie o słuszności działań, budują trwałe relacje partnerskie z Klientami, poparte wynikiem i jakością usług inwestycyjnych.

Dlaczego my?

Koncentrując się na Klientach, w pierwszej kolejności chcemy zrozumieć ich potrzeby i priorytety po to, aby móc dostarczyć optymalną według naszej oceny usługę. W razie potrzeby informujemy Klienta o potrzebie zmiany pierwotnej koncepcji, działając uczciwie i dyskretnie.

Długoterminowe zwroty i analiza fundamentalna buttom-up

Skupiamy się na długoterminowych zwrotach i analizie fundamentalnej bottom-up. Wielowymiarowe podejście strategiczne jest wykorzystywane w celu osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż benchmark rynku. Szukamy aktywów z atrakcyjnym współczynnikiem zysku do ryzyka w różnych obszarach inwestycyjnych, a następnie wdrażamy podejście inwestycyjne, które zmienia alokację aktywów w miarę zmiany poziomu ryzyka. Pozwala to zapewnić bardziej spójną stopę zwrotu i niższą zmienność od tej oferowanej w filozofii inwestycyjnej kup i trzymaj. Wyrafinowane podejście do zarządzania ryzykiem pozwala zmniejszyć zmienność portfela oraz zarządzać ryzykiem systematycznym. Zarządzanie ryzykiem idiosynkretycznym odbywa się poprzez rozsądny poziom dywersyfikacji w różnych branżach i krajach.

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Certified Hedge Fund Professional *

+48 22 219 95 76

+48 579 65 13 35

rafal.ciepielski@rciesolution.pl

Rafał ma ponad 9-letnie doświadczenie w zakresie finansów korporacyjnych i alokacji aktywów na poziomie globalnym. Przed założeniem RCieSolution doradzał w wielu transakcjach, w tym:  pre-IPO, M&A, transakcjach sprzedaży firmy. Był jednym ze współorganizatorów oraz czynnym uczestnikiem w procesie alokacji kapitału jednego z pierwszych w Polsce prywatnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wielopoziomowe doświadczenie pozwala mu doradzać z bardzo szerokiej perspektywy.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości, specjalizujący się w metodach finansowania i strukturach przejęć korporacyjnych.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Cybernetyki, specjalizujący się w Bezpieczeństwie Narodowym oraz wykorzystaniu koncepcji przetwarzania danych w Chmurze Obliczeniowej w procesie Zarządzania Kryzysowego.

Finance Training Society

* Program CHP został zaprojektowany w głównej mierze przez Chief Investment Officer (CIO) amerykańskiego funduszu hedgingowego stosującego strategię long/short i przeznaczony jest dla zarządzających portfelami funduszy hedgingowych, analityków, menedżerów majątku, profesjonalistów zajmujących się alokacją aktywów oraz traderów. Uwzględnia w szczególności zagadnienia z obszaru analizy charakterystyk portfela różnych strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych, alokacji aktywów, zarządzania ryzykiem inwestycyjnym oraz miar wydajności portfela inwestycyjnego skorygowanych o ryzyko. Program jest przepustką do hermetycznego środowiska funduszy hedgingowych. Jedną z korzyści, prócz wiedzy praktycznej, jest możliwość dołączenia do grona The Hedge Fund Group, sieci zrzeszającej ponad 150 000 profesjonalistów zajmujących się funduszami hedgingowymi, którzy współpracują ze sobą, doradzają i kierują do siebie zasoby dotyczące działalności funduszy hedgingowych. Kolejną, jest dostęp do bazy danych funduszy hedgingowych i podmiotów inwestujących w fundusze, możliwość obserwowania bieżących trendów w branży oraz co najważniejsze, poszerzenia warsztatu o narzędzia i techniki poprawiające efektywność pracy przy konstrukcji portfela inwestycyjnego.

Nowoczesne podejście do zarządzania portfelem

 

Podejście algorytmiczne, połączenie nowoczesnego zarządzania portfelem z wiedzą z zakresu finansów behawioralnych i psychologii. Podejście wielowymiarowe jest wykorzystywane w celu osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż benchmark rynku.

Nasza filozofia inwestycyjna opiera się na:

 

9

Długoterminowe myślenie i inwestowanie

9

Rynek często niewłaściwie wycenia ryzyko

9

Zdyscyplinowane podejście

9

Rynek który widzimy to stale zmieniający się system dynamiczny

Czytelnia

Informacje dotyczące inwestycji oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce, Europie i na Świecie

Dołącz do najlepszych

{

Współpracując z Klientem rozwijamy koncepcje twórcze, myśląc o rozwiązaniach optymalnych z jego punktu widzenia. Szanując czas własny i innych, działamy w sposób pozytywny, starając się generować pozytywną energię. Działamy uczciwie i tego samego oczekujemy od naszych Klientów

- Rafał Ciepielski

Adres

Budynek Concept Tower

Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Telefon

+48 22 219 95 76

E-mail

contact@rciesolution.pl