Trzy rzeczy, które warto obserwować

dn. 08.11.2021 * Czas czytania: 5min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Trzy rzeczy, które warto obserwować

 

  1. #USD – Wartość dolara amerykańskiego jest ważna, ponieważ na świecie brakuje waluty potrzebnej do prowadzenia biznesu. Handel ropą naftową odbywa się w dolarach amerykańskich. Co więcej, światowy poziom zadłużenia denominowanego w dolarach amerykańskich jest ogromny i nadal rośnie, więc każdy wzrost wartości dolara utrudnia sytuację finansową zadłużonych. Kraje wschodzące z deficytami na rachunku obrotów bieżących są szczególnie narażone na aprecjację dolara, świat jako całość nie radzi sobie dobrze w okresie wzrostu wartości dolara względem pozostałych walut.

Obecny poziom zadłużenia USA wynosi około 27 bilionów USD, więc 1% wzrost stóp procentowych oznacza dodatkowe koszty w wysokości 270 miliardów USD rocznie obowiązkowych odsetek.

  1. #rentowność 10 letnich obligacji US — jest to istotne, ponieważ żadna inna stopa procentowa nie stanowi podstawy dla modeli dyskontowania wartości bieżącej światowych aktywów. Żadna inna stawka nie ma większego wpływu na ustanowienie globalnego standardu finansowania terminowego. Wraz ze wzrostem rentowności 10 letnich obligacji US, ceny aktywów stają się coraz bardziej kruche. Co więcej, w społeczeństwie pogrążającym się w długu, im bardziej stopy nominalne rosną, tym bardziej nominalny dochód musi wzrosnąć po to, by utrzymać możliwość obsługi zadłużenia. Oczywiście dolar amerykański jest nie tylko najczęściej używanym środkiem płatniczym na świecie, ale także najczęściej pożyczaną walutą. Ponieważ stopy procentowe są stosunkowo niskie, rentowności dziesięcioletnich obligacji Departamentu Skarbu USA zdają się wskazywać, że póki co wszystko jest w porządku.

W tej chwili rynki nie kupują inflacji napędzanej przez media, która w części determinowana jest przez niedobory i przerwane łańcuchy dostaw, które wydają się powoli ustępować. W przeciwnym razie, zobaczylibyśmy skokowy wzrost oczekiwań na wyższe stopy procentowe, co prawdopodobnie spowodowałoby wzrost rentowności 10-letnich obligacji i wzmocniłoby amerykańską walutę, w wyniku oczekiwań na szybkie podniesienie stóp przez Rezerwę Federalną.

 

  1. #Ropanaftowa – w świecie, który przygotowuje się do dekarbonizacji i odejścia źródeł energii od paliw kopalnych, prawda jest taka, że gospodarka nadal jest w ogromnym stopniu uzależniona od źródeł energii opartych na węglu. Rosnące koszty energii nakładają znaczne obciążenie ekonomiczne na przedsiębiorstwa i konsumentów i chociaż ostateczne ceny i płace w końcu się dostosują, zajmie to trochę czasu. Krótko mówiąc wzrost ten, przynajmniej początkowo, funkcjonuje jako podatek. Ropa Brent wzrosła o ponad 20% w ciągu dwóch miesięcy i jest na najwyższym poziomie od siedmiu lat. Ceny gazu ziemnego wzrosły w tym roku o ponad 80% i chociaż nadal są znacznie poniżej ostatnich szczytów, wszystko wskazuje na burzę dla regionów zależnych od gazu, które stoją w obliczu zimy z niskimi poziomami magazynowania i malejącą podażą.
Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.