Ryzyko inwestycyjne w obliczu Brexitu

dn. 18.04.2019 * Czas czytania: 5min

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

dn. 18.04.2019  Czas czytania: 5min

4 podstawowe scenariusze w kwestii BREXITU

Przewidujemy cztery podstawowe możliwe scenariusze w kwestii Brexitu:

1. Osiągnięto porozumienie w sprawie wycofania i przechodzi ono przez Parlament Brytyjski;

2. Mniej prawdopodobne jest drugie referendum, które powoduje powrót do status quo sprzed Brexitu;

3. Osiągnięto porozumienie w sprawie wycofania, ale nie gwarantuje ono zgody Parlamentu ani nie osiągnięto porozumienia w sprawie wycofania z UE, w wyniku czego Zjednoczone Królestwo opuszcza UE bez okresu przejściowego na warunkach handlowych WTO;

4. Wybory powszechne, z możliwością rządów Jeremiego Corbyn.

Jakie zagrożenia tworzy BREXIT dla firm?

Brexit tworzy trzy główne zagrożenia dla firm. Pierwszym z nich jest zakłócenie handlu: przedsiębiorstwa, które muszą przenosić części lub gotowe towary przez granicę Wielkiej Brytanii, mogą być narażone na poważne, choć prawdopodobnie tymczasowe, zakłócenia w sytuacji braku Brexitu.

Ryzyko walutowe jest drugim poważnym problemem. Wiele firm z siedzibą w Wielkiej Brytanii ma zasięg globalny, a relatywnie niewielką ekspozycję biznesową na brytyjską gospodarkę. W rezultacie, ich zyski rosną, gdy funt spada, co uwidoczniło się po referendum w 2016 r. Ceny akcji korzystały z rosnącego niepokoju Brexit. Ale ostatnio ta dynamika się zmniejszyła, z pewnymi niepokojącymi sygnałami. Inwestorzy zmniejszyli zarówno udział w funtach szterlingach, jak i udziałach w dużych brytyjskich firmach, gdy wzrosło ryzyko twardego lub chaotycznego Brexitu.

Trzecie ryzyko to wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii. W najgorszym przypadku wielu prognostów uważa, że ​​nieuzasadniony Brexit może doprowadzić Wielką Brytanię do recesji. I nawet jeśli ostateczny wynik jest bardziej łagodny, ciągła niepewność może doprowadzić do opóźnienia inwestycji i obniżenia nastrojów konsumentów. Banki i firmy konsumenckie działające głównie w Wielkiej Brytanii są najbardziej narażone na te zagrożenia.

SCENARIUSZ

WZROST PKB UK

OBLIGACJE

AKCJE

Porozumienie w sprawie Brexitu osiągnięte i przegłosowane w Parlamencie Pozytywny potencjał korzystnych stosunków handlowych, potencjał do odbudowy zaufania przedsiębiorców i wzrostu nakładów inwestycyjnych, zaufania konsumentów. „Dywidenda” z tego tytułu może zwiększyć wydatki publiczne.

Oczekiwania wzrostu mogą prowadzić do zaostrzenia polityki pieniężnej, kosztem Gilts, wspierając Funta Sterlinga.

Prawdopodobnie pozytywne dla spółek generujących przychody na rodzimym rynku. Wzrost wartości Sterlinga może mieć negatywny wpływ na zwroty z zagranicznych aktywów.

Powtórne referendum utwierdzające status quo

Usunięcie niepewności może doprowadzić do odzyskania zaufania przedsiębiorców i wzrostu nakładów inwestycyjnych, korekt w górę w odniesieniu do oszczędności krajowych.

 

Oczekiwania wzrostu mogą prowadzić do zaostrzenia polityki pieniężnej, kosztem Gilts, wspierając Funta Sterlinga.

Prawdopodobnie pozytywne dla spółek generujących przychody na rodzimym rynku. Wzrost wartości Sterlinga może mieć negatywny wpływ na zwroty z zagranicznych aktywów.

Brak porozumienia w sprawie Brexitu lub brak zgody na Brexit Parlamentu

Negatywny wpływ na zaufanie przedsiębiorców i konsumentów. Pojawienie się taryf i barier pozataryfowych, które mogą mieć negatywny wpływ na handel. Rząd może zwiększyć wydatki publiczne, aby wspierać wzrost.

Obawy co do perspektyw wzrostu mogą prowadzić do poluzowania polityki pieniężnej. Przeważenie brytyjskiego długu w portfelach kosztem akcji. Oczekiwania niższego tempa wzrostu mogą wiązać się z osłabieniem Funta Sterlinga.

Prawdopodobnie negatywny dla rodzimych spółek. Dewaluacja Sterlinga może faworyzować zagraniczne aktywa.
Wybory konstytuujące rządy J. Corbyn

Negatywny wpływ na zaufanie przedsiębiorców i zainteresowanie zagranicznych inwestorów brytyjskimi aktywami. Wydatki rządowe powinny być wyższe

Potrzeby pożyczkowe i brak zainteresowania kapitału inwestycyjnego mogą skutkować w dewaluacji cen obligacji i Funta Szterlinga. Prawdopodobnie negatywny dla rodzimych spółek. Dewaluacja Sterlinga może faworyzować zagraniczne aktywa.

Co się stanie gdy podpisana zostanie korzystna umowa BREXITU lub Wielka Brytania pozostanie w UE?

Inwestorzy muszą zastanowić się, co się stanie, jeśli osiągnięta zostanie korzystna umowa Brexit, lub jeśli to możliwe, co się stanie jeżeli Wielka Brytania pozostanie w UE. Wyniki te prawdopodobnie przyniosłyby korzyści brytyjskim akcjom, zdejmując z nich czynnik niepewności związany z Brexit, a także cyklicznym europejskim przedsiębiorstwom, które poniosły straty w wyniku pojawienia się awersji do ryzyka wśród inwestorów. Inwestorzy czekają na sytuacje w której są pewni co do struktur swoich portfeli, tzn. według ich oceny ryzyko spadków związanych z Brexitem nie jest przeszacowane, natomiast ryzyko potencjalnych wzrostów związanych z jasnym otoczeniem rynkowym nie jest niedoszacowane.

W rzeczywistości uważamy, że wiele przedsiębiorstw, których działalność bezpośrednio koresponduje z Brexitem, oferuje dziś atrakcyjny potencjał zwrotu. Weźmy na przykład Johnson Matthey, który produkuje części do katalizatorów samochodowych, które cieszą się rosnącym popytem w miarę zaostrzania się norm emisji. Marks & Spencer, sprzedawca żywności, odzieży i artykułów gospodarstwa domowego, w którym, według nas, nowe kierownictwo podejmuje środki niezbędne do asymilacji działalności spółki z nowym otoczeniem. Poza Wielką Brytanią, Peugeot nadal redukuje koszty zarówno w swoich dawnych jednostkach, jak i przedsiębiorstwach, które nabył zasadniczo za darmo od General Motors w ubiegłym roku.

Europejskie wyzwania: populizm, protesty i wybory parlamentarne

Oczywiście Brexit jest tylko jednym z wielu ryzyk politycznych, które mają dziś miejsce w EU. Od protestów ulicznych we Francji po rządy na Węgrzech, w Polsce, odrodzenie się populizmu w Europie stanowi wyzwanie dla norm UE. W związku z zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju inwestorzy mogą obawiać się dalszej eskalacji nastrojów skierowanych przeciw establishmentowi, co może mieć bezpośredni wpływ na stabilność instytucji UE.

Naszym zdaniem obawy te są uzasadnione. Niedawna decyzja rządu włoskiego o przestrzeganiu przepisów fiskalnych strefy euro, po wcześniejszym przykładzie Grecji, sugeruje, że populistyczna retoryka w opozycji ustępuje jednak, póki co, pragmatyzmowi w rządzie: nadrzędny polityczny nakaz pozostania w euro ma silne poparcie społeczne, jak pokazują sondaże.
Mimo to inwestorzy powinni szukać ukrytych ryzyk politycznych, które mogą mieć realny wpływ na zyski firm. Na przykład w Hiszpanii ostatnie zmiany podatkowe wprowadzone przez rząd centralnej koalicji wpłynęły na niektóre banki, a dążenia do uchwalenia budżetu w tym roku będą komplikowane przez politykę katalońskiego separatyzmu.

Ryzyko polityczne nie jest powodem do unikania europejskich akcji. Europa oferuje dziś wiele możliwości oddolnego gromadzenia zapasów w oparciu o analizę fundamentalną, klucz do sukcesu inwestycyjnego. Ale przemyślane nałożenie analizy ryzyka politycznego jest niezbędne do uzupełnienia obrazu i wzmocnienia przekonania o inwestowaniu w tych napiętych czasach.

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub
handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.