Raport rynkowy Kwiecień 2021

dn. 26.04.2021 * Czas czytania: 10min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Raport rynkowy Kwiecień 2021

Rynki akcji – w poszukiwaniu dokładnej inflacji

Kilka zmiennych wskazuje na reflację w latach 2021-2022, z krótkoterminowym wzrostem poziomu inflacji w USA i strefie euro. Rynki finansowe wyceniły premię za ryzyko inflacyjne na podstawie:

(i) ostatnia bonanza nakładów kosztów;
(ii) wyższa inflacja usług po ponownym otwarciu gospodarki w drugiej połowie roku;
(iii) znaczące skutki zmienności wywołane pandemią niskim efektem bazy.

Chociaż nie można wykluczyć scenariusza inflacyjnego, nie przewidujemy, by inflacja zaczęła się od fundamentalnej zmiany reżimu: (i) nadmierne oszczędności osób fizycznych i firm niefinansowych, które hamują prędkość pieniądza ; (ii) stale ujemne luki produktowe w wyniku zmniejszonego wykorzystania mocy produkcyjnych; (iii) nieco wysokie stopy bezrobocia utrzymujące ograniczenie wzrostu płac (poniżej 3%) oraz (iv) negatywny wpływ na bilanse firm wynikający z wycofywania środków wsparcia.

Czy jednak zrealizowana inflacja jest ważnym miernikiem?

Obserwując pewne wykresy inflacji w porównaniu z akcjami można wywnioskować, że zrealizowane stopy inflacji lub historyczne stopy wzrostu CPI mają tendencję do pozostawania w tyle za zmianami rynkowymi i nie są równoczesne z ostrymi wahaniami rynku. Ta dysproporcja jest spowodowana nie tylko opóźnieniem publikacji wskaźników, ale także przez rynki oczekujące na odczyt inflacji.

Jak duży wpływ na wyniki akcji w 2020 r. miały prognozy inflacji?

Próba wyjaśnienia wyników akcji za pomocą czynników makro jest trudna ponieważ oznacza, że ​​wszyscy uczestnicy rynku biorą pod uwagę te same zmienne, patrząc na rynki kapitałowe i handlują z taką samą wiedzą. Takie podejście odgórne rzuca nieco światła na względny wpływ kilku ogólnych czynników ekonomicznych na wyniki akcji. W tym przykładzie używamy agregatu monetarnego, długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, realnych stóp zwrotu i nominalnych kursów walutowych, aby przybliżyć wyniki akcji. Ta wielowymiarowa metoda sprawdza się najlepiej w Stanach Zjednoczonych, ale może również wyodrębnić pewne informacje w strefie euro.

Niektóre modele wskazują, że podaż pieniądza M2 wydaje się być odpowiedzialna za większość boomu rynkowego w 2020 r., wywierając prawie stałą presję wzrostową o około +10 punktów procentowych na roczne zwroty z akcji od kwietnia 2020 r. Z drugiej strony, realne stopy kapitalizacji rosną. Od początku 2020 r. presja na spadki stóp zwrotu z akcji wynosi od -2 do -3 punktów procentowych, ale sytuacja zaczyna się odwracać. Komponent inflacyjny, który wywarł znaczną negatywną presję bezpośrednio po początkowym szoku z marca 2020 r. (-8 p.p.), ostatecznie okazał się dodatni, osiągając presję wzrostową o około +7,5 p.p. w lutym 2021 r. Ogólnie rzecz biorąc, współczynnik komponentu inflacyjnego jest zasadniczo dodatni, co oznacza, że ​​większe prognozy inflacyjne powinny prowadzić do wyższych stóp zwrotu z akcji. Są to dane średnie, zaczerpnięte z wielu modeli.

Inwestorzy uważają, że epidemia osiągnęła punkt krytyczny. Kampanie szczepień wzrosły w pierwszym kwartale, liczba zgonów i zakażeń spadła z wysokiego poziomu w kilku krajach, a niektóre gospodarki zaczęły się ponownie otwierać. Pomimo pewnych strat, zwłaszcza w Europie, indeks MSCI World zyskał 6,1 proc. w przeliczeniu na walutę lokalną. Amerykańskie spółki o małej kapitalizacji, amerykańskie akcje, japońskie spółki, sektor energetyczny i finanse osiągnęły lepsze wyniki w regionach i sektorach korzystających z cyklicznego odbicia. Przemysł użyteczności publicznej i podstawowe produkty konsumenckie należały do ​​branż o najgorszych wynikach.

Wykres: Amerykańskie spółki o małej kapitalizacji i japońskie akcje odnotowały wzrosty, gdy cykliczne osiągnęły lepsze wyniki

Dotychczasowe wyniki i bieżąca analiza nie gwarantują przyszłych wyników. 31 marca 2021

*Spółki amerykańskie reprezentowane przez Russell 2000 lndex, Japonia przez TOPIX, Europa bez Wielkiej Brytanii przez MSCl Europe bez UK Index, amerykańskie spółki o dużych kapitalizacjach przez S&P500, Wielka Brytania przez FTSEAll-Share lndex, Australia przez S&P/ASX 300, rynki wschodzące według MSCI Indeks Rynków Wschodzących oraz China przez MSCI China A Index.

ƗNa podstawie sektorów GlCS

Źródło: Bloomberg, FactSet, FTSE, FTSE Russell, MSCI, Nasdag, S&P, Tokyo Stock Exchange

Zyski rynkowe zostały nieco przyćmione przez stale zmieniające się okoliczności rynkowe. Podczas gdy oficjalne stopy procentowe utrzymywały się na historycznie niskim poziomie, rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o 89 procent do 1.74 procent pod koniec kwartału, budząc obawy o wybuch inflacji napędzany przez ogromne bodźce fiskalne i stłumiony popyt konsumencki. Akcje wartościowe, zwykle uważane za bezpośrednich beneficjentów silniejszego ożywienia gospodarczego, znacznie przebiły akcje wzrostowe, przedłużając rajd, który rozpoczął się w Listopadzie 2020. Jednak rotacja w stylu akcji nie była płynna, a inwestorzy codziennie na przemian przechodzili między akcjami wzrostowymi i wartościowymi.

Wykres: Zwroty z akcji prezentujących wartość w porównaniu do akcji wzrostowych. Rotacja stylów pozostała niestabilna.

Wyniki osiągnięte w przeszłości i bieżąca analiza nie gwarantują przyszłych wyników. 31 marca 2O21.
Źródło: FactSet, FTSE Russell, Morningstar. MSCI.

Zmienność była również podsycana przez rosnące zaangażowanie inwestorów indywidualnych, do czego przyczyniły się po części potężne bodźce fiskalne. Dzika aktywność w grupie akcji, w tym GameStop i AMC Networks, została wywołana przez platformy handlowe Reddit (po lewej). Według statystyk handlowych Goldman Sachs, inwestorzy detaliczni odpowiadają za 20% aktywności handlowej w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu z 10% w 2016 r. Na początku pierwszego kwartału amerykańskie rodziny posiadały ponad 27% swojego majątku w akcjach, przewyższając rekord 25% podczas boomu technologicznego w 2000 r. (po prawej).

Wykres: Trendy w handlu detalicznym akcji w USA

Wyniki osiągnięte w przeszłości i bieżąca analiza nie gwarantują przyszłych wyników. Wykres z lewej strony na dzień 31 marca 2021 r. Wykres z prawej strony do 31 grudnia 2020 r. * Zmienność dziennych zwrotów od 1 stycznia do 13 marca 2021 r. zannualizowana przez pomnożenie przez pierwiastek kwadratowy z 252. Reddit darlings to akcje z 10 najczęstszymi codziennymi wzmiankami zebranymi z forum subreddit Wall StreetBets.
Źródło: FactSet, Reddit, Rezerwa Federalna USA

Bliższe spojrzenie na inflację

Rynki podniosły alarm inflacyjny. Rynkowe oczekiwania inflacyjne trzeba traktować z ostrożnością. Właściwie uważam, że rynki przesadnie reagują na historię reflacji z powodu zbieżnych fantazji, a nie wydarzeń w świecie rzeczywistym. Model 10-letnich progów inflacji w USA, który opiera się na bezpośrednim związku między zrealizowanymi miesięcznymi stopami inflacji (wyrównanymi) a oczekiwaniami inflacyjnymi opartymi na rynku, jest obecnie zawyżony. 10-letnia stopa inflacji w USA jest obecnie notowana na poziomie 2.3 procent, co stanowi więcej niż jedno odchylenie standardowe powyżej wartości godziwej, która wynosi 1.5-1.6 procent, co poważnie ogranicza możliwość dalszego wzrostu.

Nadchodząca spirala płacowo-cenowa z pewnością przeniesie nas do lat 70. Gwałtowny wzrost zapewni rynkom pracy tak bardzo potrzebny impuls, ale wyczyszczenie spuścizny gospodarczej Covid-19 zajmie trochę czasu. W dłuższej perspektywie stonowane perspektywy na rynku pracy w strefie euro powinny utrzymywać wzrost płac (poniżej 3%) w ryzach.

Nadzwyczajna reakcja polityczna prawie na pewno spowoduje fundamentalnie wyższą inflację. Na razie jest to darmowy lunch. Wzrost podaży pieniądza jest niedokładnym wskaźnikiem przyszłej zrealizowanej inflacji – zamiast tego skup się na prędkości pieniądza, która spadła w 2020 r. Ten długoterminowy trend, a także jego obecne przyspieszenie, oznaczają wzrost zapotrzebowania na pieniądz na działania prewencyjne.

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.