Raport Rynkowy Wrzesień 2017, Interesujące spółki: Bioton S.A i Ciech S.A.

dn. 22.09.2017 * Czas czytania: 15min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

dn. 22.09.2017   Czas czytania: 15min.

Według naszej oceny, jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że w dniu 28.08.2017 ustanowiony został szczyt na indeksie Wig20.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wartość większości spółek znajdujących się w indeksie Wig20 jest przewartościowana 15-35% w stosunku do oszacowanej w chwili obecnej wartości rzetelnej. Widzimy wzrost ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych, które bezpośrednio korespondują z wyceną aktywów. W związku z powyższym, spodziewamy się spadków na rynku, które powinny przybrać na dynamice w październiku oraz kolejnych miesiącach.

Prezentujemy dwa przykłady wycen spółek, które w chwili obecnej postrzegamy jako interesujące. Są to: Bioton S.A i Ciech S.A.

Dane i informacje przekazane w niniejszej prezentacji oraz modelach DCF spółek (zwane w dalszej części materiałem) nie stanowią oferty handlowej. Działalność i sytuacja finansowa spółek zostały przedstawione w raportach bieżących i okresowych, które są dostępne w Internecie.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału przez strony zewnętrzne. Niniejszy materiał, będąc efektem subiektywnej oceny, został przygotowany wyłącznie dla celów informacyjnych (ukazując część naszego warsztatu pracy), nie jest ofertą kupna lub sprzedaży, ani podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań przez strony trzecie, w tym także związanych z inwestycją w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe. 

Klient decydując się na inwestycje w ryzykowne papiery wartościowe musi liczyć się z tym, że wartość inwestycji w każdy rodzaj aktywów i dochody z nich są funkcją zmienną niegwarantowaną. 

Akcje oferują najlepsze możliwości generowania długoterminowego wzrostu kapitału, ale także ryzyko związane z inwestycją w akcje jest wyższe.

 

Bioton S.A DCF Model valuation:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sq_kcUOEbPBz2mmk1YVabTX0–6lZrdgfk18lfzxcnE/edit?usp=sharing

 

Ciech S.A DCF Model valuation:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kkbcpX-VgQa6_3IspZ4ghhRuCx0UeVerj6vrl1zHgE0/edit?usp=sharing

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.