Akcje spółek technologicznych są w modzie

dn. 24.07.2020 * Czas czytania: 10min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

                                                Akcje spółek technologicznych są w modzie

 

W przeszłości akcje spółek technologicznych nie były uważane za inwestycje defensywne. Ponieważ kryzys wywołany wirusem umocnił fundamentalną rolę technologii w naszym życiu, inwestorzy szukają źródeł ograniczenia ryzyka i potencjału wzrostu w firmach, które stały się narzędziami cyfrowymi umożliwiającymi tworzenie globalnych sieci. Globalne spółki technologiczne cieszą się popularnością w roku bieżącym. Indeks MSCI World Technology wzrósł w tym roku do dnia 5 czerwca o 10,3%, podczas gdy indeks MSCI All Country World spadł o 3,9%. Trendy i możliwości w branży wykraczają daleko poza znane akcje FAANG.

Niezawodność wspiera zrównoważony wzrost

Ludzie oczekują, że technologia zapewni niezawodność podobną do tej, którą daje dostawca wody lub prądu. Oczekiwania dotyczące stabilności operacyjnej leżą u podstaw powtarzających się strumieni przychodów, które pomagają wspierać zwroty w trudnych warunkach rynkowych. Są to te same dynamiki, które spółki użyteczności publicznej zapewniły inwestorom. Jednocześnie, ponieważ wiele zastosowań technologii jest nowych, inwestorzy również mogą odnieść korzyści z trendów zrównoważonego wzrostu. Jednak nie wszystkie firmy technologiczne są takie same. Aby więc uchwycić długoterminowy potencjał zwrotu w sektorze, inwestorzy powinni szukać firm, które umożliwiają rewolucję technologiczną lub wzmacniają transformację cyfrową, w obszarach takich jak:

Systemy płatności:

W świecie dystansu społecznego gotówka nie jest już królem. Na przykład firmy takie jak PayPal i Adyen będą w centrum gwałtownego wzrostu handlu elektronicznego i coraz częstszego korzystania z systemów płatności zbliżeniowych, nawet w sklepach fizycznych. Oczywiście transformacja technologiczna na tych obszarach trwała na długo przed obecnym kryzysem. Wirus przyspieszył zmiany, które powinny spowodować wzrost popytu na wiele produktów i usług w całym sektorze. Innowacyjne firmy napędzające te zmiany – które często nie są uwzględnione w benchmarku – powinny naszym zdaniem cieszyć się siłą cenową, nawet w trudnych warunkach makroekonomicznych.

Technologie automatyzacji:

Wraz z przeprojektowaniem globalnych łańcuchów dostaw i firmami rozważającymi przeniesienie zdolności z powrotem na rynki rozwinięte, technologie automatyzacji będą miały zasadnicze znaczenie. Firmy których działalność związana jest z automatyzacją, starają się wspierać wydajne i niezawodne zdolności produkcyjne oraz zapewnić większą elastyczność struktury kosztów. Internet rzeczy stanie się kluczową funkcją automatyzacji wraz z rozwojem sieci 5G. Oprócz bezzałogowych fabryk i magazynów zobaczymy również więcej współpracy człowieka z robotem, wzmocnionej przez firmy z technologiami wspomagającymi, takimi jak Keyence, Teradyne i IPG Photonics.

Infrastruktura chmurowa:

Wobec firm pracujących zdalnie i zwiększonego zapotrzebowania na usługi, od nauczania na odległość po medycynę, przetwarzanie w chmurze stało się jeszcze ważniejszym elementem infrastruktury. Firmy, które zapewniają płynne funkcjonowanie chmury lub dostarczają innowacyjne aplikacje oparte na chmurze, są dobrze przygotowane do zmieniającego się środowiska. Przykładami są Twilio, dostawca oprogramowania platformy komunikacyjnej w chmurze, który pomaga firmom zwiększyć cyfrowe zaangażowanie klientów oraz Ciena, dostawca systemów optycznych, który pomaga zapewnić krytyczne elementy dla nadchodzącej budowy sieci 5G oraz poprawia łączność i szybkość w centrach danych.

Rynek spółek technologicznych wyprzedza rynki konkurencyjne

Zyski były stabilne w całym sektorze. Globalne akcje spółek technologicznych odnotowały znacznie wyższe zyski i wzrost przychodów, niż szeroki rynek w pierwszym kwartale przed kryzysem. Od czasu wybuchu pandemii luka ta się powiększyła. Oczekuje się, że globalne firmy technologiczne osiągną w tym roku 2% wzrost przychodów, podobnie jak defensywne sektory, takie jak opieka zdrowotna i podstawowe produkty konsumenckie, zgodnie z konsensusem szacunkowym, natomiast zyski w branży wzrosną o 3,9%, podczas gdy w większości sektorów mogą wystąpić dwucyfrowe spadki. Nawet jeśli złagodzimy niektóre dramatyczne skutki pandemii, patrząc na złożoną roczną stopę wzrostu w latach 2019-2021, oczekuje się, że zyski i wzrost przychodów sektora technologicznego przekroczą tempo reszty rynku o 9,5% i 3,8% odpowiednio. Technologia wkroczyła w nową rolę jako narzędzie, bez którego konsumenci i firmy nie mogą żyć. Wiele osób włącza smartfony najpierw rano i wyłącza je tuż przed pójściem spać. Usługi szerokopasmowe, mobilność, dostawy internetowe i strumieniowe przesyłanie wideo, to obecnie podstawowe usługi. Te potrzeby stały się jeszcze większe, ponieważ pandemia zwiększyła potrzebę zdalnych zakupów, nauki i pracy. Dla firm i innych przedsiębiorstw technologia jest niezbędna bardziej niż kiedykolwiek. Bez solidnej infrastruktury cyfrowej firmy nie mogą efektywnie działać w trybie pracy w domu, a uczniowie nie będą mieli dostępu do zajęć online. Instytucje rządowe i organizacje opieki zdrowotnej polegają na platformach technologicznych do masowego przekazywania opinii publicznej informacji. Pracownicy i klienci oczekują hermetycznego cyber bezpieczeństwa. Systemy fakturowania i płatności muszą bezproblemowo funkcjonować w świecie zdalnych operacji biznesowych.

Liderzy innowacji zapewniają stabilność i wzrost

Tacy liderzy techniczni niekoniecznie są tani. Globalne akcje spółek technologicznych są notowane przy stosunku ceny do zysku na poziomie 21.9, co stanowi 26% premię w stosunku do wskaźnika 17,3 MSCI ACWI. Warto płacić więcej za wybrane firmy, które oferują innowacyjne technologie sprzyjające zrównoważonemu wzrostowi, zwłaszcza w dzisiejszym środowisku o niskim wzroście i znacznej niepewności co do ścieżki do naprawy. Inwestowanie w technologię wymaga specjalistycznych umiejętności. Ponieważ innowacje technologiczne obniżają bariery wejścia, inwestorzy potrzebują głębokiego zrozumienia zmieniających się trendów, aby wybrać zwycięzców. Inwestorzy, którzy wskoczyli na modę technologiczną ze względu na ostatnie wyniki, mogą nie mieć doświadczenia, aby odróżnić pionierów z trwałymi modelami biznesowymi od firm przeżywających krótkoterminową euforię. Odkrywanie zapasów technologii dla świata po wirusie wymaga strategicznego skupienia się na zmieniającej się dynamice biznesowej, która napędza popyt na usługi jutra. Przy odpowiednim podejściu, inwestorzy mogą znaleźć firmy technologiczne, które przypominają defensywne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – które wspierają zyski na słabszych rynkach – ale są również zakorzenione w innowacjach, które napędzają wzrost na lepsze czasy.

Jedno ale…

Akcje wzrostowe (growth stocks) są na historycznych maksimach cenowych względem spółek prezentujących wartość (value stocks). Akcje wartościowe są głęboko dyskontowane. MSCI World Value jest o 58% tańszy niż MSCI World Growth, w oparciu o kombinację trzech wskaźników wartości: cena/sprzedaż, cena/przepływy pieniężne i cena/zyski terminowe. To prawie największa zniżka od 20 lat. W USA, Russell 1000 Value jest notowany z 56% dyskontem w stosunku do swojego odpowiednika reprezentującego akcje wzrostowe – również blisko historycznie niskich poziomów. W przypadku amerykańskich spółek o małej i średniej kapitalizacji dyskonto wartości do wzrostu jest jeszcze większe.

Wykres: Obrót akcjami prezentującymi wartość (value stocks) realizowany jest z wyjątkowo dużym dyskontem w stosunku do akcji wzrostowych (growth stocks)

Akcje globalne: MSCI Value vs MSCI Growth

Akcje US: Russel 1000 Value vs Russel 1000 Growth

(dyskonto w ujęciu %)

Analiza historyczna nie gwarantuje przyszłych wyników. Stan na 31 maja 2020 r
Dyskonto wyceny oparte na średnim stosunku ceny do sprzedaży, stosunku ceny do przepływów pieniężnych i stosunku ceny do zysków terminowych. W przypadku akcji światowych dyskonto wyceny i miesięczny ranking percentyla mierzony od 31 maja 2000 r. Do 31 maja 2020 r. W przypadku akcji amerykańskich dyskonto wyceny i miesięczne stopnie percentylowe mierzone od 30 listopada 1998 r. do 31 maja 2020 r
Źródło: FactSet MSCI, Russell Investments

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.