Raport rynkowy Maj 2021

dn. 31.05.2021 * Czas czytania: 10min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Raport rynkowy Maj 2021

Po wielu trudnych latach, akcje reprezentujące wartość (value stocks) zyskały na znaczeniu. Od listopada 2020 r. MSCI World Value Index wzrósł o 33,2 proc., znacznie wyprzedzając akcje wzrostowe (growth stocks). Inwestorzy z Japonii, Europy po Stany Zjednoczone, na nowo odkrywają urok tanich akcji, które czasem stają się przedmiotem debaty.

Wykres: Stopy zwrotu z akcji 01.11.2020 – 30.04.2021, uwzględniono różny styl inwestowania:

Wyniki historyczne i bieżąca analiza nie gwarantują przyszłych wyników. Globalne reprezentowane przez indeks MSCI World Value Index i indeks MSCI World Growth Index. USA reprezentowane przez Russell 1000 Value i Russell 1000 Growth. Europa reprezentowana przez MSCI Europe Value i MSCI Europe Growth. Japonia reprezentowana przez TOPIX Value i TOPIX Growth. Rynki wschodzące reprezentowane przez MSCI Emerging Markets Value i MSCI Emerging Markets Growth. Stan na 30 kwietnia 2021.

Źródło: Bloomberg. FactSet, FTSE Russell, MSCI, S8P, Tokijska Giełda Papierów Wartościowych.

W przeciwieństwie do tzw. spółek wzrostowych, akcje wartościowe były notowane z dyskontem. Do końca 2020 r. MSCI World Value Index był o 53% tańszy niż MSCI World Growth Index (wykres), uwzględniając kryterium cena/prognozowane zyski. Jest to mniej więcej dwukrotność średniego dyskonta wynoszącego 28 procent, z jakim notowane są akcje spółek reprezentujących wartość od 1997 roku i jest to większe dyskonto niż w przypadku bańki internetowej, która osiągnęła szczyt w 2000 roku.

Wykres: Dyskonto z jakim akcje prezentujące wartość są notowane w stosunku do akcji wzrostowych, podejście globalne (MSCI World Value Indexes vs MSCI World Growth Index cena-do-prognozowane zyski, dyskonto)*:

Wyniki historyczne i bieżąca analiza nie gwarantują przyszłych wyników. * Cena/prognozowane zyski (okres następnych 12 miesięcy); od stycznia 1997 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Źródło: FactSet, MSCI, Thomson Reuters l/B/E/S

Dyskonto było zjawiskiem częstym. Pod koniec 2020 r. akcje wartościowe były tańsze niż akcje spółek wzrostowych w tak szerokich obszarach, jak dobra konsumpcyjne trwałego użytku, sprzęt medyczny i usługi telekomunikacyjne niż w jakimkolwiek momencie od 2001 r. To samo dotyczyło akcji wartościowych na większości dużych rynków regionalnych. Nawet przy obecnym wzroście wskaźnik wartości do wzrostu pozostaje niezwykle niski. Pod koniec kwietnia MSCI World Value nadal notowany był z 51-procentowym dyskontem w stosunku do MSCI World Growth, znacznie poniżej 28-procentowej średniej długoterminowej. W różnych branżach i regionach dyskonto tylko nieznacznie oddaliło się od historycznych maksimów osiągniętych pod koniec 2020 r.

Doświadczeni inwestorzy zdają sobie sprawę, że niedrogie akcje mogą stać się znacznie tańsze, a poważne przeceny w dół mogą stanowić pułapkę wartości. Akcje spółki mogą być tanie, ponieważ jej zyski zostały trwale naruszone. Głębokie przeceny stanowią problem dla inwestorów. Czy wskazują na nowy i nieodwracalny trend, niedostrzegany przez inwestorów, a mianowicie na zbliżający się upadek inwestowania w wartość? A może te relatywnie niskie wyceny odzwierciedlają stłumione wyniki w akcjach wartościowych, co może wskazywać na wyjątkowy potencjał odbudowy, gdy zmienią się warunki rynkowe?

W miarę przyspieszania wzrostu gospodarczego, gdy poprawia się przejrzystość poczynań po pandemii, zyski przedsiębiorstw i mnożniki powinny zyskać. W wyniku tych zmian osoby dokonujące alokacji aktywów mogą lokować więcej środków w portfele stosujące kryterium wartości. Stopy procentowe mogą zostać znormalizowane w stosunku do ich historycznych minimów i wywierać presję w dół na poszczególne mnożniki wzrostowych spółek, które zazwyczaj korzystają na obniżonych stopach procentowych. Warunki rynkowe stworzyły niepowtarzalną okazję do odbicia dla inwestorów gotowych do rozpoczęcia lub zwiększenia alokacji w wartościowe spółki już teraz. Rzeczywiście, kilka firm prezentujących wartość odnotowało doskonały wzrost zysków w pierwszym kwartale, więc nawet gdy ceny akcji wzrosły, ich mnożniki P/E pozostały atrakcyjne.

Portfele pasywne i ich rosnąca popularność. Czy mamy do czynienia z ukrytym ryzykiem?

Jeśli sprzyjający klimat dla firm pogorszy się, ryzyko koncentracji może stać się znaczącym obciążeniem. Chociaż klimat inwestycyjny sprzyjał generowaniu nadmiernych zysków dla kilku wybranych akcji, co się stanie, jeśli sprzyjające środowisko, w którym te firmy działają, ulegnie pogorszeniu? Ryzyko koncentracji rozwija się, gdy ekspozycja na jedną akcję, branżę lub styl staje się nadmierna w porównaniu z resztą portfela lub indeksu. Występuje, gdy nadzór zawodzi lub w procesie inwestycyjnym brakuje odpowiedniego mechanizmu przywracania równowagi. Wraz ze wzrostem koncentracji, dynamiczne wyniki indeksów (co się z tym wiąże portfeli inwestycyjnych) były napędzane głównie przez wąskie przywództwo kilku spółek. W ciągu ostatnich kilku lat udział pięciu największych amerykańskich przedsiębiorstw w kapitalizacji indeksu wzrósł ponad dwukrotnie, z 11 proc. w 2017 r. do 22 proc. w 2020 r.

Wykres: Postępująca koncentracja i jej korelacja z amerykańskim rynkiem akcji

Na dzień 1 kwietnia 2021.
Źródło: FactSet i S&P

W części wzrostowej wykresu giganci ważą więcej w kapitalizacji indeksu, a koncentracja jest jeszcze większa. Na koniec marca 5 największych spółek w indeksie Russell 1000 Growth Index stanowiło 36% benchmarku. Koncentracja rynku nadal rośnie, a fundusze pasywne mają nieproporcjonalną ekspozycję na te akcje, tworząc wysokiej klasy portfel inwestycyjny. Wspólnymi czynnikami sukcesu dzisiejszych liderów są przede wszystkim korzyści wynikające ze spadających stóp procentowych i efekty sieciowe modeli biznesowych implementowanych za pomocą platform, a także dynamika rynkowa „zwycięzca bierze wszystko”. Te charakterystyczne modele biznesowe przyczyniły się do pozytywnego cyklu ciągłej ekspansji i uznania ze strony rynku fuzji i przejęć. Niektóre znaki mogą wskazywać na punkt krytyczny na horyzoncie, co może spowodować problemy w przypadku wysoce skoncentrowanych pasywnych portfeli.

Stopy procentowe zaczęły rosnąć. Rentowność 10 amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o 72 punkty bazowe od początku do końca kwietnia. Akcje które ostatnio odniosły sukces, mogą być najbardziej narażone na ten ruch. Dzieje się tak, ponieważ wartość akcji jest określana przez bieżącą wartość jej przyszłych przepływów pieniężnych. A ponieważ szybko rozwijające się firmy są uzależnione od przepływów pieniężnych które wygenerują w przyszłości, spadek stopy dyskontowej jest nieproporcjonalnie korzystny dla wzrostowych akcji. Mechanizm ten działa również w drugą stronę, tzn. wzrost rynkowych stóp procentowych powoduje wzrost stopy dyskontowej ich przepływów i obniżenie ich wartości bieżącej.

Inna sprawa to fakt, że wielkie firmy technologiczne płyną na fali efektów korporacyjnych, które podniosły ceny ich akcji, a teraz mogą stać się ofiarami własnego sukcesu. Ich rozmiar sprawia, że ​​stają się celem zmian regulacyjnych, ponieważ ustawodawcy obawiają się, że siła monopolu zdusi konkurencję i da kontrolę kilku podmiotom. W październiku ubiegłego roku, jako przykład, Kongres Stanów Zjednoczonych wydał raport na temat monopolu dużych firm technologicznych, wzywając do wzmocnienia prawa antymonopolowego i przyjęcia nowych regulacji mających na celu ograniczenie władzy przedsiębiorstw dominujących.

Różne firmy stoją w obliczu różnych zagrożeń związanych ze wzrostem stóp procentowych, a regulacje nie będą miały takiego samego wpływu na wszystkie duże firmy technologiczne. Na przykład firmy, które w celu rozwoju opierają się na przejęciach, mogą znacząco odczuć surowość przepisów. Wzrost organiczny może nie wystarczyć, by wesprzeć tych gigantów. Utrata przejęcia nie tylko zmniejszy potencjał wzrostu, ale także ograniczy zdolność do alokacji kapitału i generowania zwrotów. Aktywni menedżerowie mogą ważyć to ryzyko i pozycjonować swój portfel w celu zmniejszenia narażenia na ryzyko, ale czy pasywna strategia byłaby w stanie działać płynnie i dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji?

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.